e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Srpanj '12

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje o inspekcijskom nadzoru SMS Telekom (pdf)
Rješenje o inspekcijskom nadzoru Vrtlar Dado u.o. (pdf)
Rješenje o inspekcijskom nadzoru Tele2 - tarifa Revolucija (pdf)
Djelomično rješenje HAKOM-a o zahtjevu HT-a za izmjenom SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (pdf)
Odluka o izdavanju suglasnosti HT-u na izmjene SP za VAS operatore (pdf)
Rješenje - odbijanje žalbe CityEx (pdf)
Odluka o utvrđivanju tržišta započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji – tržište br.2. (pdf)
Odluka o utvrđivanju tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koje se pruža na fiksnoj lokaciji – tržište br.3. (pdf)
  Odluka o utvrđivanju tržišta veleprodajnog (fizičkog) pristupa mrežnoj infrastrukturi (uključujući dijeljeni ili potpuni izdvojeni pristup) na fiksnoj lokaciji – tržište br.4. (pdf)
Odluka o utvrđivanju tržišta veleprodajnog širokopojasnog pristupa – tržište br.5. (pdf)
Odluka o utvrđivanju tržišta završavanja (terminacije) poziva u vlastitu pokretnu javnu komunikacijsku mrežu - tržište br.7. (pdf)
Određivanje operatora koji su obvezni dostaviti podatke za tržišta br. 2. i 3. (pdf)
Određivanje operatora koji su obvezni dostaviti podatke za tržište br. 4. (pdf)
Određivanje operatora koji su obvezni dostaviti podatke za tržište br. 5. (pdf)
Određivanje operatora koji su obvezni dostaviti podatke za tržište br. 7. (pdf)

 ispiši stranicu