e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Ukinuta naknada za plaćanje računa na HT-ovim prodajnim mjestima

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
 
Odlukom HAKOM-a Hrvatski Telekom će morati izmijeniti svoje opće uvjete poslovanja i u njima navesti načine plaćanja računa za pruženu elektroničku komunikacijsku uslugu. Za plaćanje računa na svojim prodajnim mjestima Hrvatski Telekom neće smjeti naplaćivati dodatnu naknadu.
 
ZAGREB, 22. kolovoza 2012. – Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) je utvrdila da Hrvatski Telekom od 1. veljače ove godine korisnicima naplaćuje naknadu od 5 kuna na svaki račun koji se plaća u njihovim poslovnicama, iako opći uvjeti poslovanja Hrvatskog Telekoma ne sadrže nikakve odredbe o načinu plaćanja računa, niti se u njima opisuje navedena naknada od 5 kuna. S obzirom na to da navedena naknada predstavlja povećanje prvobitnog duga i potraživanje nečeg drugog od onog što čini sadržaj obveze (plaćanje određene naknade za korištenje usluga), HAKOM je donio odluku kojom se utvrđuje da Hrvatski Telekom nema ovlasti naplatiti ovu naknadu od svojih korisnika.
 
HAKOM je u tijeku postupka zatražio i očitovanje Hrvatske narodne banke (HNB), a koja je potvrdila da se u sklopu Zakona o obveznim odnosima podrazumijevaju troškovi poput naknada za poštanske ili bankarske usluge prilikom plaćanja putem pošte ili banke, ali da se isto pravilo ne može primijeniti na ispunjenje novčane obveze plaćanjem u gotovini, a koje vjerovniku ne stvara nikakav trošak. Također, prema Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci novčanice i kovanice hrvatske kune predstavljaju zakonsko sredstvo plaćanja te naplata bilo kakvog troška za njihovo primanje nije prihvatljiva zbog te njihove temeljne funkcije.
 
Na temelju navedenog, Hrvatski Telekom mora izmijeniti svoje opće uvjete poslovanja na način da će u njima morati navesti načine plaćanja računa. Ukoliko je plaćanje računa moguće na prodajnim mjestima Hrvatskog Telekom, isto se mora obavljati bez dodatne naknade.
 
Cijeli tekst odluke je dostupan putem interneta, odnosno HAKOM-ovog internetskog portala na adresi: https://www.hakom.hr/UserDocsImages/2012/odluke_rjesenja/Odluka-izmjena%20općih%20uvjeta%20HT-a%205%20kuna.pdf.
 
 
                                                                                                         # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM)
Jurišićeva 13
10000 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 489 6000
Fax. + 385 (0)1 4920 227
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr ili putem službene HAKOM-ove Facebook grupe na adresi: www.facebook.com/HAKOM.
Za postavljanje pitanja potrebna je registracija (za web stranice) ili valjani Facebook račun.
 
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. Agencija štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora raznolikih komunikacijskih i poštanskih usluga po prihvatljivim cijenama, definira održive konkurentne uvjete operatorima i davateljima usluga uz pravedne uvjete za povrat investicija te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti života u RH upotrebom modernih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, podržavanje rasta investicija i inovacija u tržište elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osiguravanje učinkovitog korištenja ograničenih resursa, ubrzanje rasta širokopojasnih proizvoda i usluga, osiguravanje pristupačne ponude komunikacijskih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, definiranje i implementiranje učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih kompetencija reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu