e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Listopad '12

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Odluka u postupku izmjene Standardne ponude HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa internetu (pdf)
Odluka u postupku izmjena Standardne ponude HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (pdf)
Rješenje inspektora Hrvatskom Telekomu d.d. za omogućavanje on-line pristupa bazi podataka (web servisi) (pdf)
Rješenje inspektora u nadzoru nad Hrvatskim Telekomom d.d. u svezi oglašavanja usluga, 30. listopada 2012. (pdf)
Odluka o izdavanju dozvole za digitalnu dividendu - VIPnet d.o.o. (pdf)
Odluka o izdavanju dozvole za digitalnu dividendu - HT d.d. (pdf)
Rješenje inspektora u nadzoru nad Hrvatskim Telekomom d.d. u svezi oglašavanja usluga (pdf)
Rješenje inspektora u nadzoru nad FUN-AGENT d.o.o. u svezi neželjenih elektroničkih komunikacija (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-4891-2011-8 povodom tužbe Hrvatskog Telekoma d.d. protiv rješenja HAKOM-a radi izmjene ugovora o međupovezivanju operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-8556/2011-7 donesena u upravnom sporu HT protiv djelomičnog rješenja HAKOM-a od 06. srpnja 2011. godine u predmetu stručnog nadzora (pdf)
Odluke i rješenja ARTZU
Rješenje ARTZU od 29. listopada 2012. povodom žalbe HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. protiv upravitelja infrastrukture HŽ Infrastruktura d.o.o. vezano za Izvješće o mreži 2013. (pdf)
 ispiši stranicu