e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Javna rasprava

Javna rasprava
Javna rasprava - Prijedlog odluke u postupku određivanja stope povrata uloženog kapitala u nepokretnoj i pokretnoj mreži
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu odluke u postupku određivanja stope povrata uloženog kapitala u nepokretnoj i pokretnoj mreži.

Registrirajte se na javni poziv

Datum otvaranja rasprave: 19. lipnja 2019.
Datum zatvaranja rasprave: 10. srpnja 2019.

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.