e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Javna rasprava

Javna rasprava
Javna rasprava - Javna rasprava o budućoj dodjeli frekvencijskih pojaseva 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz

Javna rasprava o budućoj dodjeli frekvencijskih pojaseva 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz otvorena je do 15. srpnja 2020. do 15:00 sati.

Nastavno na Javnu raspravu o budućoj dodjeli frekvencijskih pojaseva 700 MHz, 1500 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz objavljenu 18. listopada 2020., HAKOM traži mišljenje svih zainteresiranih o predloženom.

Odgovori i opći komentari mogu se poslati na adresu elektroničke pošte javna-rasprava@hakom.hr.  

Registrirajte se na javnu raspravu

Datum otvaranja rasprave: 24. lipnja 2020.
Datum zatvaranja rasprave: 15. srpnja 2020.

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.