e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Javna rasprava

Javna rasprava
Javna rasprava - Prijedlog Godišnjeg programa rada HAKOM-a za 2020.
HAKOM objavljuje Prijedlog Godišnjeg programa rada HAKOM-a za 2020. u svrhu provedbe postupka javne rasprave. 

Registrirajte se na javnu raspravu

Datum otvaranja rasprave: 25. srpnja 2019.
Datum zatvaranja rasprave: 19. kolovoza 2019.

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.