e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Javna rasprava

Javna rasprava
Javna rasprava - Smjernice za provođenje testa ekonomske ravnoteže
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu dokumenta Smjernica za provođenje testa ekonomske ravnoteže.

Registrirajte se na javnu raspravu

Datum otvaranja rasprave: 4. siječnja 2021.
Datum zatvaranja rasprave: 2. veljače 2021.

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.