e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Tržište veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu odluke u postupku provođenja Analize veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište

Priloženi dokument:
Datum otvaranja rasprave: 14. prosinca 2018.
Datum zatvaranja rasprave: 5. veljače 2019.

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

Registrirajte se na javnu raspravu

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.