e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Pravilnik o univerzalnim uslugama: povećanje osnovne brzine prijenosa podataka

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Pravilnik dopunjava odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama stavljajući poseban naglasak na kakvoću pružanja univerzalnih usluga te brzinu prijenosa podataka na pretplatničkim pristupnim vodovima.
 
ZAGREB, 19. prosinca 2012. – Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) donijelo je Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama, a koji dopunjava odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama, posebice u odnosu na kakvoću pružanja univerzalnih usluga. Pravilnik je donesen nakon provedene javne rasprave i detaljne analize svih pristiglih komentara.
 
Trenutno vrijedeći Pravilnik je trebalo uskladiti s izmjenama Zakona i Direktivom o univerzalnim uslugama te ga prilagoditi potrebama tržišta s obzirom na uočene probleme pri pružanju univerzalnih usluga. U Pravilniku su se izmijenili određeni parametri vezano uz kakvoću univerzalnih usluga, a na koje je utjecala pojava novih tehnologija na tržištu. Izmijenio se i dio vezan za javne telefonske govornice na način da se jasno definira koliku pokrivenost operator univerzalne usluge mora postići prilikom pokrivanja s javnim govornicama te u kojim slučajevima se iste mogu ukinuti.
 
Izmijenila se i obveza prema kojoj operatori univerzalnih usluga moraju osigurati dostupnost svojih komunikacijskih mreža tijekom 24 sata svakoga dana u tjednu, osim u slučaju više sile. Izmijenila se i odredba kojom se operatora univerzalne usluge obvezuje na osiguravanje brzine prijenosa podataka na pretplatničkim pristupnim vodovima u njihovim elektroničkim komunikacijskim mrežama od najmanje 1 Mbit/s (od 1. siječnja 2015.), odnosno 144 kbit/s (60 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika). HAKOM je stava da dosadašnja minimalna brzina prijenosa podataka za svakog građanina RH (33,6 kbit/s), koju je operator univerzalnih usluga do sada bio obvezan osigurati krajnjem korisniku, ne omogućuje djelotvoran pristup internetu, uzimajući u obzir tehnološku ostvarivost i raširenost tehnologija kojima se koristi većina pretplatnika. Na ovaj način RH je jedna od nekolicine zemalja EU koje su širokopojasni pristup uključile u skup univerzalnih usluga.
 
Nadalje, ove izmjene Pravilnika imat će i pozitivan učinak na uvođenje raznih e-Vlada servisa (primjerice provedbu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom jer je za podatkovnu komunikaciju obveznika fiskalizacije i Ministarstva financija potrebna brzina prijenosa podataka manja od 144 kbit/s).
 
Podsjetimo, univerzalne usluge predstavljaju osnovne usluge u elektroničkim komunikacijama koje moraju biti dostupne svim krajnjim korisnicima usluga po pristupačnoj cijeni na cijelom području Republike Hrvatske, na temelju razumnog zahtjeva krajnjeg korisnika, neovisno o njihovoj zemljopisnoj lokaciji. Opseg usluga koje se smatraju univerzalnim uključuju pristup javnoj komunikacijskoj mreži i telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji (prijenos govora i podataka i telefaks), djelotvoran pristup internetu,  imenik svih pretplatnika, službu davanja obavijesti o brojevima pretplatnika, postavljanje javnih telefonskih govornica, posebne cjenovne sustave prilagođene potrebama socijalno ugroženih skupina korisnika te posebne mjere za osobe s invaliditetom.
 
                                                                                                         # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
Za postavljanje pitanja potrebna je registracija.
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. Agencija štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora raznolikih komunikacijskih i poštanskih usluga po prihvatljivim cijenama, definira održive konkurentne uvjete operatorima i davateljima usluga uz pravedne uvjete za povrat investicija te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti života u RH upotrebom modernih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, podržavanje rasta investicija i inovacija u tržište elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osiguravanje učinkovitog korištenja ograničenih resursa, ubrzanje rasta širokopojasnih proizvoda i usluga, osiguravanje pristupačne ponude komunikacijskih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, definiranje i implementiranje učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih kompetencija reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu