e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Novi Zakon o poštanskim uslugama

1. siječnja 2013. godine stupio je na snagu novi Zakon o poštanskim uslugama koji je usvojen na sjednici Hrvatskog Sabora dana 14. prosinca 2012. godine i objavljen u „Narodnim novinama“ broj 144/12 od 21. prosinca 2012. godine.
Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o poštanskim uslugama („Narodne novine“ broj 88/09 i 61/11).
 
Zakon o poštanskim uslugama može se pronaći na https://www.hakom.hr/UserDocsImages/2012/propisi_pravilnici_zakoni/Zakon%20o%20postanskim%20uslugama%20NN%20144_12.pdf
 
 ispiši stranicu