e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Započela druga faza programa razvoja širokopojasnosti

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
 
HAKOM je u prvoj fazi projekta krajem 2011. godine raspisao javni poziv za dostavu ideja za softverske aplikacije i usluge koje povećavaju kvalitetu života i podupiru rast gospodarstva na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima. U drugoj fazi se kreće na konkretnu realizaciju dijela navedenih ideja.
 
 
ZAGREB, 24. siječnja 2013. – Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) u sklopu druge faze programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima objavljuje novi javni natječaj. Ovoga se puta radi o izradi softverskih aplikacija i usluga koje za cilj imaju doprinijeti bržem razvoju širokopojasnih mreža, a time i općenitom rastu kvalitete života na navedenim područjima.
 
Aplikacije se trebaju temeljiti na idejama koje su se odabrale tijekom prve faze projekta, a koje u najvećoj mjeri odgovaraju postavljenim zahtjevima. Konkretno je riječ o sljedećim idejama:
 
  • Informatizacija patronažnih sestara u RH: integralno aplikativno rješenje koje bi informatizacijom patronaže omogućilo elektroničko slanje rezultata pretraga na analizu i dijagnozu, osiguralo pretpostavke za kvalitetniju komunikaciju između zdravstvenih profesionalaca (kao i njihovu komunikaciju s pacijentima), omogućilo povezivanje zdravstvenih usluga i laboratorija te pridonijelo kvaliteti podataka u budućem elektroničkom zdravstvenom kartonu.
  • Simulator za izračun isplativosti uzgoja biljnih kultura: javno dostupni on-line simulator koji za cilj ima informiranje interesnih strana o isplativosti uzgoja određene biljne kulture, a s ciljem da se poljoprivrednike potakne na uzgoj profitabilnijih kultura.
  • Teleradiologija: rješenja koja centraliziraju prikupljanje svih vrsta radioloških podataka te omogućuju njihovu distribuciju ovlaštenim medicinskim djelatnicima. Uspostava teleradiološkog rješenja omogućila bi se da radiolozi mogu udaljeno pristupiti digitalnim radiološkim slikama nastalim na udaljenim lokacijama te napisati radiološki nalaz.
  • Kod za Hrvatsku: cilj projekta je omogućiti razvoj stvarno potrebnih i upotrebljivih informatičkih rješenja koja slijede suvremene tehnološke standarde na svim razinama. Rješenje bi aktivno promicalo demokratsku kulturu i građanske odgovornosti te dalo doprinos udruženju domaće IT zajednice u klastere koji mogu odrađivati složene projekte i konkurentno nastupiti na europskom i regionalnom tržištu.
  • Prilagođavanje internetskih stranica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ): cilj je da se internetske stranice HZJZ-a prilagode korištenju slijepim i slabovidnim osobama, a sve kako bi im se unaprijedila kvaliteta života. Prilagođavanje sadržaja se treba izvršiti u skladu s opće prihvaćenim standardima.
  • Projekt osobni terapeut: sustav za pomoć u sustavu zdravstvene skrbi za predškolsku i školsku djecu. Cilj rješenja je osiguranje alata za individualan pristup svakom pacijentu, omogućavanje kreiranja individualnih vježbi i treninga, osiguravanje njihove ispravne provedbe te pružanje mogućnosti analize izvršene terapije od strane terapeuta i samog pacijenta. Glavna prednost sustava je da omogućuje provedbu rehabilitacijskog programa i izvan specijaliziranih zdravstvenih institucija, primjerice u lokalnim domovima zdravlja, prostorijama nevladinih organizacija te u samim domovima pacijenata koji su opremljeni sustavom.
  • Lektire na dlanu: projekt digitalizacije i objavljivanja najtraženijih i najdeficitarnijih naslova obavezne lektire. Osim lektire sustavom bi se distribuirala i književna djela autora koji su osobito interesantni za građane na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskih područja i otoka – u smislu porijekla autora, stvaralaštva vezanog uz spomenute krajeve i sl.
  • Total Expo-virtualni velesajam: internetska platforma za trajno prezentiranje ponude roba i usluga hrvatskih tvrtki, poticanje i predstavljanje hrvatskog gospodarstva i poslovnih mogućnosti koje ono nudi te njegovo povezivanje s gospodarskim subjektima u Hrvatskoj, zemljama regije i šire.
  • Uzbunjivanje vatrogasaca: aplikacija koja bi omogućila kvalitetnije uzbunjivanje i obavještavanje vatrogasaca tijekom odlaska na intervencije. Platforma bi trebala pružiti jedinstven, djelotvoran, brz i javno dostupan sustav uzbunjivanja čime bi se povećala brzina reakcije vatrogasnih postrojbi, a što u konačnici povećava zaštitu ljudi i imovine i doprinosi većoj općoj sigurnosti.
  • Praćenje vatrogasnih vozila i osoba na intervencijama: sustav je namijenjen vatrogasnim zapovjednicima. Ideja je da aplikacija u stvarnom vremenu osigurava prikaz pozicija vatrogasnih vozila na požarištu te tako omogući učinkovito razmještanje vatrogasnih snaga s ciljem što brže lokalizacije i gašenja požara. Sustav bi ujedno pružao uvid u točan broj snaga na požarištu, u svakom trenutku.
 
Poziv na natječaj je otvoren za sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe – tijela državne uprave, lokalne zajednice, obrazovne i istraživačke institucije, privatna i javna poduzeća, neprofitne organizacije te pojedinačne građane. Krajnji rok za prijavu na natječaj je 4. ožujak 2013. godine. Sve dodatne informacije o novom natječaju mogu se dobiti putem HAKOM-ovih internetskih stranica na adresi https://www.hakom.hr/default.aspx?id=63.
 
Puna lista sa svim projektima u sklopu javnog poziva i dodatnim informacijama dostupna je putem HAKOM-ovih internetskih stranica na adresi:
www.hakom.hr/UserDocsImages/2013/dokumenti/Konacna_Lista_v2_2013.pdf
 
                                                                                                      # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr
Za postavljanje pitanja potrebna je registracija.
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. Agencija štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora raznolikih komunikacijskih i poštanskih usluga po prihvatljivim cijenama, definira održive konkurentne uvjete operatorima i davateljima usluga uz pravedne uvjete za povrat investicija te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti života u RH upotrebom modernih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, podržavanje rasta investicija i inovacija u tržište elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osiguravanje učinkovitog korištenja ograničenih resursa, ubrzanje rasta širokopojasnih proizvoda i usluga, osiguravanje pristupačne ponude komunikacijskih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, definiranje i implementiranje učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih kompetencija reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu