e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Veljača '13

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Djelomično i privremeno rješenje u regulatornom sporu H1 Telekoma d.d. protiv Hrvatskog Telekoma d.d., radi naknade za kašnjenje (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra OŠ Stjepana Cvrkovića - Radio Cvrčak (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra trgovačkom društvu NETGATE d.o.o. (pdf)
Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje pojedinačnih dozvola za uporabu RF spektra u radiodifuziji društvima ARTING RADIO d.o.o., STUDIO MINSK d.o.o. i ARENA RADIO d.o.o. (pdf)
Rješenje o inspekcijskom nadzoru nad Hrvatskim Telekomom d.d. - blokada računa H1 Telekoma d.d. (pdf)
Rješenje o inspekcijskom nadzoru Ovčica d.o.o. - oglašavanje (pdf)
Rješenje o inspekcijskom nadzoru Verkko d.o.o. - oglašavanje (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra u mikrovalnoj vezi - OT-OPTIMA TELEKOM d.d. (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda RH Usll-10/2012 povodom tužbe OT-Optima Telekom d.d. protiv rješenja HAKOM-a, radi izmjene ugovora o međupovezivanju operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Usll-1/2012-4 povodom tužbe Hrvatski Telekom d.d. protiv odluke HAKOM-a, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-11992/2010-5 povodom tužbe Hrvatski Telekom d.d. protiv odluke HAKOM-a, radi cijene najma za korišteni kolokacijski prostor za pristup izdvojenoj lokalnoj petlji (pdf)
 
 ispiši stranicu