e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Povećan promet i broj prenesenih brojeva na tržištima elektroničkih komunikacija

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
   
Povećanje prometa i velik broj prenesenih brojeva uz istodobni pad prihoda operatora ukazuje na pad cijena za krajnje korisnike. Rast broja širokopojasnih priključaka ostaje konstantan i u uvjetima gospodarske krize.
 
ZAGREB, 01. ožujka 2013. – Pad prihoda od telefonskih usluga u nepokretnoj mreži u odnosu na prethodno razdoblje praćen je povećanjem ukupnog odlaznog prometa iz čega je vidljivo da su korisnici u četvrtom tromjesečju 2012. godine razgovarali više ali i za niže cijene.  Prema prikupljenim podacima, HT je zadržao vodeći položaj u dijelu koji se odnosi na pružanje telefonskih usluga u nepokretnoj komunikacijskoj mreži. S druge strane, udio novih operatora se smanjuje prvenstveno kao posljedica značajnog pada broja korisnika usluge predodabira operatora (CPS) za oko 7 posto u odnosu na prethodno tromjesečje. Rast prenesenih brojeva za više od 33 posto u odnosu na 2011. godinu rezultat je migracije korisnika od jednog operatora prema drugom što ukazuje na veći izbor cjenovno povoljnijih usluga.
 
Na tržištu pokretnih komunikacija zabilježen je pad u odnosu na prethodno tromjesečje, kako prihoda i broja korisnika, tako i broja odlaznih minuta. Navedeno je rezultat izostanka sezonskog učinka koji je karakterističan za treće tromjesečje zahvaljujući turistima koji koriste uslugu roaminga te domaćim korisnicima koji također ostvaruju veći promet. U odnosu na 2011. godinu korisnici su ostvarili preko 19 posto više odlaznih minuta u prometu. Iako je HT zadržao vodeći položaj u dijelu koji se odnosi na pružanje telefonskih usluga u pokretnoj komunikacijskoj mreži, može se zaključiti kako su udjeli sva tri operatora konstantni što ukazuje na stabilnost operatora koji krajnjim korisnicima mogu ponuditi usluge u skladu s njihovim očekivanjima. Djelotvorno tržišno natjecanje na tržištu pokretnih komunikacija očituje se i u porastu broja prenesenih brojeva kojih je na kraju 2012. godine u pokretnim mrežama bilo 476.281, odnosno gotovo nevjerojatnih 61,5 posto više u odnosu na kraj 2011. godine.
 
Utjecaj spomenutog sezonskog učinka odrazio se i na broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem pokretnih mreža koji je smanjen za oko 12 posto u odnosu na prethodno razdoblje. Broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu u nepokretnim mrežama i dalje bilježi rast te je na kraju 2012. godine dosegao broj od 890.273 priključaka, odnosno 3,76 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine i i postigao gustoću od 20,75 posto. Rast je rezultat razvoja ovog dijela tržišta zbog izraženije konkurencije među operatorima kao i regulatornih mjera koje HAKOM provodi u interesu tržišta.
 
Pored telefonske usluge i usluge širokopojasnog pristupa internetu, oko 40 posto krajnjih korisnika koristi uslugu prijenosa TV programa uz plaćanje naknade nekog od kabelskih, IPTV ili satelitskih operatora.
 
Detaljnije informacije o stanju tržišta mogu se pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=60
 
                                                                                                    # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
Za postavljanje pitanja potrebna je registracija.
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. Agencija štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora raznolikih komunikacijskih i poštanskih usluga po prihvatljivim cijenama, definira održive konkurentne uvjete operatorima i davateljima usluga uz pravedne uvjete za povrat investicija te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti života u RH upotrebom modernih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, podržavanje rasta investicija i inovacija u tržište elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osiguravanje učinkovitog korištenja ograničenih resursa, ubrzanje rasta širokopojasnih proizvoda i usluga, osiguravanje pristupačne ponude komunikacijskih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, definiranje i implementiranje učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih kompetencija reguliranja tržišta.
 
 
 ispiši stranicu