e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Najvažnije informacije sa sjednice Vijeća HAKOM-a od 13. ožujka

Na sjednici Vijeća HAKOM-a, održanoj 13. ožujka 2013., donesene su odluke o:
 
Zahtjevu trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, Zagreb, za izdavanjem prethodnog odobrenja na maloprodajne cijene djelotvornog pristupa internetu uz brzine prijenosa podataka od najmanje 144 kbit/s.
 
Regulatornim sporovima radi rekonstrukcije pristupne mreže Hrvatskog Telekom-a protiv:
  • Amis Telekom-a, H1 Telekom-a i Metronet Telekomunikacija – na lokaciji Samobor istok, Samobor;
  • H1 Telekom-a i Metronet Telekomunikacija – na lokaciji Strmica, Rijeka;
  • H1 Telekom-a i Metronet Telekomunikacija– na lokaciji Novi Bokanjac, Zadar.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na internetskoj stranici HAKOM-a:
https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45
 ispiši stranicu