e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Javni poziv za utvrđivanje kakvoće pružanja univerzalnih usluga u elektroničkim komunikacijama

HAKOM najmanje jedanput u dvije godine utvrđuje pružaju li se univerzalne usluge na prikladan način i s odgovarajućom kakvoćom, te utvrđuje koji su operatori zainteresirani za pružanje jedne ili više usluga u okviru univerzalnih usluga i/ili za pokrivanje različitih dijelova državnog područja Republike Hrvatske.
 
ZAGREB, 20. ožujka 2013. – HAKOM je temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“ br. 73/08, 90/11 i 133/12) dužan promicati interese korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga na različite načine, između ostalog, i putem osiguravanja pristupa univerzalnim uslugama za sve korisnike usluga. Univerzalne usluge predstavljaju osnovne usluge u elektroničkim komunikacijama koje moraju biti dostupne svim krajnjim korisnicima usluga po pristupačnoj cijeni na cijelom području Republike Hrvatske, na temelju razumnog zahtjeva krajnjeg korisnika, neovisno o njihovoj zemljopisnoj lokaciji. Opseg usluga koje se smatraju univerzalnim uključuju pristup javnoj komunikacijskoj mreži i telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji (prijenos govora i podataka i telefaks), djelotvoran pristup internetu,  imenik svih pretplatnika, službu davanja obavijesti o brojevima pretplatnika, postavljanje javnih telefonskih govornica, posebne cjenovne sustave prilagođene potrebama socijalno ugroženih skupina korisnika te posebne mjere za osobe s invaliditetom.
 
Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) donijelo je odluku o raspisivanju javnog poziva vezano za kakvoću pružanja univerzalnih usluga u elektroničkim komunikacijama.
 
U slučaju da HAKOM utvrdi kako se pojedina usluga u okviru univerzalnih usluga pruža na propisan i prikladan način, ne mora odrediti operatora za pružanje tog dijela univerzalnih usluga, odnosno može donijeti odluku o ukidanju obveze pružanja tog dijela univerzalnih usluga operatoru univerzalnih usluga, kojemu je takva obveza bila prethodno određena, ali mora osigurati najmanje jednog operatora univerzalnih usluga za pristup javnoj telefonskoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji.
 
U slučaju da  HAKOM utvrdi kako se pojedina univerzalna usluga ne pruža na propisan i prikladan način, HAKOM može odlukom odrediti jednog ili više operatora za pružanje tog dijela univerzalnih usluga ili raspisati javni natječaj za pružanje univerzalnih usluga, pri čemu mora voditi računa o poštivanju tržišnog natjecanja, uz uvažavanje načela objektivnosti transparentnosti i nediskriminacije, te ne može unaprijed isključiti niti jednog operatora iz mogućnosti određivanja obveze pružanja univerzalnih usluga. U slučaju provedbe javnog natječaja za pružanje univerzalnih usluga i postojanja interesa za pružanje navedenih usluga od strane više operatora, operator univerzalnih usluga će se odrediti na temelju najpovoljnije ponude operatora. Ako se niti jedan operator ne javi na javni natječaj za pružanje univerzalnih usluga, HAKOM može odlukom odrediti jednog ili više operatora za pružanje tog dijela univerzalnih usluga, pri čemu osobito mora voditi računa o postojanju značajne tržišne snage operatora na mjerodavnom tržištu. U odluci o određivanju operatora univerzalnih usluga, HAKOM osobito utvrđuje uvjete pružanja te podrobniji opis i mjerila kakvoće univerzalnih usluga.
  
Javni poziv - Univerzalne usluge u elektroničkim komunikacijama može se pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=116&subid=1106
 
 ispiši stranicu