e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Najvažnije informacije sa sjednice Vijeća HAKOM-a od 20. ožujka

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 20. ožujka:
  • donesena je odluka o određivanju razumne stope povrata uloženog kapitala za usluge u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži i za usluge u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži
  • donesena je odluka u regulatornom sporu između VIPnet d.o.o. i Hrvatskog Telekom-a d.d. radi plaćanja naknada za kašnjenje u realizaciji pristupnih kapaciteta

Odluke  se mogu pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45
  • dana je suglasnost za objavu javnog poziva radi utvrđivanja kakvoće pružanja univerzalnih usluga

Javni poziv - Univerzalne usluge u elektroničkim komunikacijama može se pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=116&subID=1106
 ispiši stranicu