e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Korisnici

Korisnici
HAKOM kao nacionalna regulatorna agencija uz regulatorne poslove, promiče interese korisnika usluga osiguravanjem visoke razine zaštite korisnika usluga – potrošača osobito na slijedeće načine :


Posebna organizacijska jedinica HAKOM-a obavlja poslove informiranja i zaštite korisnika, djelujući i preventivno tako da educira korisnike o njihovim pravima.
Imate li još pitanja ili prijedloga pozivamo vas da nam se javite na istaknute kontakte

 ispiši stranicu