e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Travanj '13

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad poštivanjem regulatorne obveze transparentnosti u vezi naknade za pristupne vodove (pdf)
Odluka o davanju prethodne suglasnosti HT-u d.d. za cijene USO (pdf)
Odluka o izmjeni cijena postojećih paketa Iskon Interneta d.d. (pdf)
Odluka o izmjeni cijena postojećih paketa HT-a d.d. (pdf)
Odluka u vezi postupanja trgovačkog društva Consilium d.o.o. sukladno uvjetima iz općeg ovlaštenja (pdf)
Konačna odluka o troškovima usluge završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu pokretnu komunikacijsku mrežu (pdf)
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad operatorom EK usluga – Fun Agent d.o.o. (pdf)
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad operatorom EK usluga – Volan u.o. (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda RH br.Us-9228-2010-9 povodom tužbe Hrvatskog Telekoma d.d. radi nepostupanja prema regulatornoj obvezi nadzora cijena (postotak X) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. UsII-10/2013-8 povodom tužbe BTnet d.o.o. protiv odluke HAKOM-a, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Usll-18/2012-17 u sporu Consilium d.o.o. protiv HAKOM-a, radi poništenja o prisilnom izvršenju (pdf)
 
 ispiši stranicu