e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području naselja Siget i Trnsko u Zagrebu

Sukladno članku 8. stavku 3. Pravilnika o tehničkim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreže (NN broj 108/10), HAKOM objavljuje namjeru gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području naselja Siget i Trnsko u Zagrebu.


Svjetlovodna distribucijska mreža Siget

 1. naziv, adresa i OIB investitora: Amis Telekom d.o.o., Bani 75, 10010 Zagreb; 54211229569
 2. područje/teritorij obuhvata planirane svjetlovodne distribucijske mreže u km2: 0,721 km2
 3. broj stanovnika na području/teritoriju obuhvata: 7192
 4. broj  postojećih i planiranih stanova, poslovnih prostora, javnih i drugih subjekata na području/teritoriju obuhvata u skladu s dokumentima prostornog plana: 4153
 5. vrsta i adresa distribucijskog čvora (pristupnog čvora), uličnog ormara ili lokacije objekta tehnološki prostor za smještaj EK opreme u stambeno/poslovnom objektu; Trnsko 21D, 10000 Zagreb
 6. planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): 1250 (faza 1.)
 7. planirani početak gradnje: 29.05.2013. godine
 8. planirani datum završetka gradnje: 31.12.2013 .godine


Grafički prikaz područja svjetlovodne distribucijske mreže: Područje obuhvata SDM Siget (pdf)


Svjetlovodna distribucijska mreža Trnsko

 1. naziv, adresa i OIB investitora: Amis Telekom d.o.o., Bani 75, 10010 Zagreb; 54211229569
 2. područje/teritorij obuhvata planirane svjetlovodne distribucijske mreže u km2: 0,378 km2
 3. broj stanovnika na području/teritoriju obuhvata: 6331
 4. broj postojećih i planiranih stanova, poslovnih prostora, javnih i drugih subjekata na području/teritoriju obuhvata u skladu s dokumentima prostornog plana: 3803
 5. vrsta i adresa distribucijskog čvora (pristupnog čvora), uličnog ormara ili lokacije objekta tehnološki  prostor za smještaj EK opreme u stambeno/poslovnom objektu; Trnsko 21D, 10000 Zagreb
 6. planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): 1140 (faza 1.)
 7. planirani početak gradnje: 29.05.2013. godine
 8. planirani datum završetka gradnje: 31.12.2013. godine


Grafički prikaz područja svjetlovodne distribucijske mreže: Područje obuhvata SDM Trnsko (pdf)

 ispiši stranicu