e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

SP Pristup mreži

Tržište

 

Važeća standardna ponuda
  • SP HT-a za uslugu najma korisničke linije (WLR) (evidentirane promjene) (u primjeni od 1. siječnja 2020.)
  • SP HT-a za uslugu najma korisničke linije (WLR) (čistopis) (u primjeni od 1. siječnja 2020.)
  • SP HT-a za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) (evidentirane promjene) (u primjeni od 1. siječnja 2020.)
  • SP HT-a za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) (čistopis) (u primjeni od 1. siječnja 2020.)
  • SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (čistopis) (u primjeni od 27. studenog 2020.) 
  • SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 27. studenog 2020.
  • SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 27. studenog 2020.) 
  • SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 27. studenog 2020.)
  • SP HT-a za uslugu hibridnog širokopojasnog pristupa (čistopis) (u primjeni od 4. srpnja 2019.)

 

Arhiva

 

Čistopis
Evidentirane promjene
Usluga izdvojenog pristupa lokalnoj petlji

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (čistopis) (u primjeni od 01. siječnja 2020.) 

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (čistopis) (u primjeni od 18. kolovoza 2019.) 

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (čistopis) (u primjeni od 27. prosinca 2017.) 

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (čistopis) (u primjeni od 05. listopada 2017.) 

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (čistopis) (u primjeni od 18. rujna 2017.) 

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (čistopis) (u primjeni od 03. kolovoza 2017.) 

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (čistopis) (u primjeni od 01. siječnja 2017.) 

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (čistopis) (u primjeni od 08. lipnja 2016.) 

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (čistopis) (u primjeni od 28. travnja 2016.) 

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (čistopis) (u primjeni od 24. prosinca 2015.) 

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (čistopis) (u primjeni od 15. rujna 2015. do 24. prosinca 2015.) 

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (čistopis) (u primjeni od 01. svibnja 2015.) 

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (čistopis) (u primjeni od 28. travnja 2014.)

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (pdf)

SP HT-a za uslugu izdvojenog
pristupa lokalnoj petlji (RUO) (čistopis) (u primjeni od 01. listopada 2013.)

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 01. siječnja 2020.)

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 18. kolovoza 2019)

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 27. prosinca 2017.)

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 05. listopada 2017.)

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 18. rujna 2017.)

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 03. kolovoza 2017.)

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 01. siječnja 2017.)

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 08. lipnja 2016.)

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 28. travnja 2016.)

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 24. prosinca 2015.)

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 15. rujna 2015. do 24. prosinca 2015.)

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 01. svibnja 2015.)

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 28. travnja 2014.)

SP HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 01. listopada 2013.
                        Usluga veleprodajnog širokopojasnog pristupa                           

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 01. siječnja 2020.) 

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 18. kolovoza 2019.) 

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 30. travnja 2019.) 

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 14. lipnja 2018.) 

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 23. ožujka 2018.) 

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 01. ožujka 2018.) 

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 05. listopada 2017.) 

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 18. rujna 2017.) 

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 03. kolovoza 2017.) 

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 01. siječnja 2017.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 14. srpnja 2016.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 23. ožujka 2016.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 24. prosinca 2015.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 15. rujna 2015. do 24. prosinca 2015.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 26. ožujka 2015.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 16. veljače 2015.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 01. siječnja 2015.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 15. prosinca 2014.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 01. listopada 2014.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 25. kolovoza 2014.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 28. travnja 2014.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 01. listopada 2013.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 22. srpnja 2013.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 17. srpnja 2013.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (čistopis) (u primjeni od 02. srpnja 2013.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (u primjeni od 28. studenog 2012.) (pdf)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 01. siječnja 2020.) 

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 18. kolovoza 2019.) 

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 30. travnja 2019.) 

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 14. lipnja 2018.) 

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 23. ožujka 2018.) 

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 01. ožujka 2018.) 

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 05. listopada 2017.) 

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 18. rujna 2017.) 

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 03. kolovoza 2017.) 

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 01. siječnja 2017.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 14. srpnja 2016.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 23. ožujka 2016.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 24. prosinca 2015.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 15. rujna 2015. do 24. prosinca 2015.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 26. ožujka 2015.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 16. veljače 2015.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 01. siječnja 2015.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 15. prosinca 2014.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 01. listopada 2014.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 25. kolovoza 2014.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 28. travnja 2014.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 01. listopada 2013.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 22. srpnja 2013.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 17. srpnja 2013.)

SP HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (evidentirane promjene) (u primjeni od 02. srpnja 2013.)
                                                       
                                            Usluga najma korisničke linije

SP HT-a za uslugu najma korisničke linije (WLR) (čistopis) (u primjeni od 08. lipnja 2018.)

SP HT-a za uslugu najma korisničke linije (WLR) (čistopis) (u primjeni od 01. siječnja 2018.)

SP HT-a za uslugu najma korisničke linije (WLR) (čistopis) (u primjeni od 01. rujna 2015.)

SP HT-a za uslugu najma korisničke linije (WLR) (čistopis) (u primjeni od 01. siječnja 2015.)

SP HT-a za uslugu najma korisničke linije (WLR) (čistopis) (u primjeni od 01. listopada 2014.)

SP HT-a za uslugu najma korisničke linije (WLR) (čistopis) (u primjeni od 28. travnja 2014.)

SP HT-a za uslugu najma korisničke linije (WLR) (čistopis) (u primjeni od 02. srpnja 2013.)

SP HT-a za uslugu najma korisničke linije (WLR) (u primjeni od 14. studenog 2012.) (pdf)

 

SP HT-a za uslugu najma korisničke linije (WLR) (evidentirane promjene) (u primjeni od 08. lipnja 2018.)

SP HT-a za uslugu najma korisničke linije (WLR) (evidentirane promjene) (u primjeni od 01. siječnja 2018.)

SP HT-a za uslugu najma korisničke linije (WLR) (evidentirane promjene) (u primjeni od 01. rujna 2015.)

SP HT-a za uslugu najma korisničke linije (WLR) (evidentirane promjene) (u primjeni od 01. siječnja 2015.)

SP HT-a za uslugu najma korisničke linije (WLR) (evidentirane promjene) (u primjeni od 01. listopada 2014.)

SP HT-a za uslugu najma korisničke linije
(WLR) (evidentirane promjene) (u primjeni od 28. travnja 2014.)

SP HT-a za uslugu najma korisničke linije (WLR) (evidentirane promjene) (u primjeni od 02. srpnja 2013.)

 
                  Usluga pristupa svetlovodnoj distribucijskoj mreži (FA-PON)

SP HT-a za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) (čistopis) (u primjeni od 18. kolovoza 2019.)

SP HT-a za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) (čistopis) (u primjeni od 18. veljače 2019.)
 

SP HT-a za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) (evidentirane izmjene) (u primjeni od 18. kolovoza 2019.)

 

 

 ispiši stranicu