e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Svibanj'13

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Odluka u postupku analize tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koje se pruža na fiksnoj lokaciji (pdf)
  • Dokument analize tržišta (pdf)
Odluka u postupku analize tržišta započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji (pdf)
  • Dokument analize tržišta (pdf)
Odluka o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga za City EX d.o.o. (pdf)
Rješenje inspektora radi zaključenja sporazuma o pristupu zgradi (pdf)
Odluka-regulatorni spor Davidias nekretnine d.o.o. i VIP d.o.o. zbog korištenja kratkog koda (pdf)
Rješenje o utvrđivanju prava na naknadu za kašnjenje H1 - HT (pdf)
Rješenje o odbijanju zahtjeva HT-a d.d. u postupku utvrđivanja razumnog zahtjeva H1 Telekom d.d. za WLR, BSA i ULL (pdf)
Rješenje o odbijanju zahtjeva HT-a d.d. u postupku utvrđivanja razumnog zahtjeva OT-Optima Telekom d.d. za WLR, BSA i ULL (pdf)
Odluka o odbijanju zahtjeva korisnika pristupa poštanskoj mreži CityEX d.o.o. (pdf)
Odluka o davanju suglasnosti HT-u d.d. na izmjene regulatorne računovodstvene dokumentacije (pdf)
Rješenje o zahtjevu Iskon Internet-a d.d. za odgodom regulatornih obveza (pdf)
Rješenje o zahtjevu HT-a d.d. za odgodom regulatornih obveza (pdf)
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad operatorom EK usluga - Telekomunikacijske usluge d.o.o. - Varaždin (pdf)
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad operatorom EK usluga - Numitor d.o.o., Rijeka (pdf)
 Presude i rješenja Visokog upravnog suda
Rješenje Visokog upravnog suda RH br. UsII-36/2013-2 o odbijanju zahtjeva za odgodni učinak tužbe u predmetu Iskon protiv HAKOM-a, radi poništenja odluke o izmjeni cijene (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. UsII-8/2013-4 povodom tužbe B.B. protiv odluke HAKOM-a, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda kojim se odgađa izvršenje djelomičnog i privremenog rješenja HAKOM-a u sporu H1 Telekom d.d. protiv HT-a d.d. (pdf)
Presude ARTZU
Presuda Upravnog suda u Zagrebu od 24. svibnja 2013., poslovni broj UsI-3784/12-2 povodom tužbe HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. protiv rješenja ARTZU (pdf)
 ispiši stranicu