e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Najvažnije informacije sa sjednice Vijeća HAKOM-a od 8. svibnja

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 8. svibnja:
 • doneseno je rješenje u regulatornom sporu H1 Telekom d.d i Hrvatski Telekom d.d. radi utvrđivanja prava na naknadu za kašnjenje
 • donesena je odluka u regulatornom sporu Hrvatski Telekom d.d. i OT- Optima Telekom d.d. radi utvrđivanja razumnog zahtjeva za WLR, BSA, ULL
 • donesena je odluka u regulatornom sporu Hrvatski Telekom d.d. i H1 Telekom d.d. radi utvrđivanja razumnog zahtjeva za WLR, BSA, ULL
 • donesena je odluka u sporu između Hrvatske pošte d.d. i CityEX d.o.o. oko pristupa mreži davatelja univerzalne usluge
 • donesena je odluka o suglasnosti na izmjene regulatorne financijske dokumentacije Hrvatskom Telekom-u d.d.
 • donesena je odluka o zahtjevu za odgodom regulatornih obveza Hrvatskog Telekom-a d.d (rok primjene novih cijena)
 • donesena je odluka o zahtjevu za odgodom regulatornih obveza Iskon Internet-a d.d (rok primjene novih cijena)

Odluke  se mogu pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45

 • donesen je Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama u svrhu provedbe javne rasprave
 
Javna rasprava - Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama - poveznica
 
 • donesene su izmjene i dopune Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u svrhu provedbe javne rasprave
 
Javna rasprava - Izmjene i dopune Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme - poveznica
 
 • donesene su izmjene Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva u svrhu provedbe javne rasprave
 
Javna rasprava - Izmjene Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva - poveznica
 
 • donesene su izmjene Plana numeriranja u svrhu provedbe javne rasprave
 
Javna rasprava - Izmjene Plana numeriranja - poveznica
 
 • donesena je “Uputa za mjerenje elektromagnetskog polja” temeljem Pravilnika o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja - poveznica
 
 ispiši stranicu