e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Najvažnije informacije sa sjednice Vijeća HAKOM-a od 15. svibnja

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 15. svibnja:


  • usvojen je  prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana HAKOM-a za 2013. u svrhu slanja Vladi RH na suglasnost  
  • donesena je odluka u regulatornom sporu Davidias nekretnine d.o.o. i  VIP d.o.o. zbog korištenje kratkog koda

Odluka  se može pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45

  • donesen je prijedlog odluke o izmjenama standardnih ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. radi migracije na IMS tehnologiju i gašenja lokalnih centrala u svrhu provedbe javne rasprave 

Javna rasprava- prijedlog odluke o izmjeni standardnih ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. radi migracije na IMS tehnologiju i gašenja lokalnih centrala - poveznica
 
 ispiši stranicu