e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

TAIEX

Održana radionica o modelima ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu

HAKOM je u suradnji s TAIEX-om organizirao radionicu na kojoj su predstavnici tijela javne vlasti mogli čuti iskustva u korištenju različitih izvora financiranja, uključujući i fondove Europske unije, za razvoj širokopojasnog pristupa internetu.

ZAGREB, 13. – 14. svibnja 2013. – U Hotelu Four Points by Sheraton Panorama u Zagrebu održana je dvodnevna radionica pod nazivom „Modeli ulaganja u infrastrukturu za širokopojasni pristup“. Radionicu je organizirala Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) u suradnji s Uredom tehničke pomoći Europske komisije za razmjenu informacija (TAIEX).

Cilj radionice bio je prikupiti i prenijeti iskustva država članica Europske unije u primjeni različitih modela ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini koristeći i financiranje iz dostupnih EU fondova. Radionica je okupila predstavnike ministarstava te nekoliko gradova i HAKOM-a. 

Sudionike radionice uvodno je pozdravio predsjednik Vijeća HAKOM-a, dr. sc. Dražen Lučić, a pregled postojećeg stanja širokopojasnog pristupa internetu u Republici Hrvatskoj dao je gosp. Marko Čavlović iz HAKOM-a. Tijekom prvog dana radionice stručnjaci iz država članica EU-a, Finske, Latvije, Litve, Španjolske i Velike Britanije, govorili su o Digitalnoj agendi za Europu i rezultatima dosad provedenih mjera, mogućnostima financiranja projekata izgradnje širokopojasnih pristupnih mreža od strane Europske investicijske banke (EIB), novim Smjernicama EU-a za državnu pomoć u svrhu izgradnje širokopojasnih pristupnih mreža, modelima javno-privatnog partnerstva. Teme drugog dana radionice uključivale su razmjenu iskustava uspješnih projekata izgradnje širokopojasnih pristupnih mreža i ulaganja u infrastrukturu za širokopojasni pristup te stečena iskustva iz provedbe projekata.

Zbog velikih ulaganja potrebnih za proširenje širokopojasnih mreža, nerijetko će biti potrebna određena javna ulaganja (posebno u ruralnim područjima). U slučaju financiranja sa svrhom ostvarivanja socioekonomskih ciljeva politika Europske unije (npr. Digitalne agende za Europu) javnim sredstvima, prednost imaju dugoročne potrebe područja nad komercijalnim ciljevima pojedinačnih privatnih područja interesa. Sudionici radionice upoznali su se s primjerima stvarnih projekata i stečenim iskustvima na provedbi projekata financiranih sredstvima strukturnih fondova, te su dobili i vrijedne praktične savjete o postupku podnošenja projektnih prijedloga i samoj provedbi.


  
 ispiši stranicu