e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Najvažnije informacije sa sjednice Vijeća HAKOM-a od 28. svibnja

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 28. svibnja:
 • donesena je odluka o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga za City Ex d.o.o.
   
 • donesena je konačna odluka u postupku analize tržišta započinjanja (originacije) poziva u fiksnoj mreži
   
 • donesena je konačna odluka u postupku analize tržišta završavanja (terminacije) poziva u fiksnoj mreži
   
 • doneseno je rješenje o zahtjevu Hrvatskog Telekom-a za odgodom izvršenja  rješenja od 8. svibnja 2013. 
 
Odluke i rješenje mogu se pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45
 • donesen je prijedlog odluke o izmjeni dozvole za multiplekse C i E u svrhu provedbe javne rasprave
 
Javna rasprava - prijedlog odluke o izmjeni dozvole za multiplekse C i E – poveznica
 • donesen je prijedlog tablice RF spektra u svrhu provedbe javne rasprave
 
Javna rasprava - prijedlog tablice RF spektra  – poveznica
 • usvojene su izmjene Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva
 
Izmjene Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“ te će se objaviti na internet stranicama HAKOM-a.
 • usvojene su izmjene i dopune Plana numeriranja
 
Vijeće Hrvatske agencija za poštu i elektroničke komunikacije je donijelo izmjene i dopune Plana numeriranja koje se u bitnome odnose na izmjenu duljine nacionalnih brojeva za usluge s posebnom tarifom i to za 64, 65 i 69  nacionalne odredišne kodove na način da je broj: »6« zamijenjen brojem: »8«. Nadalje, propisana je odredba kojom se rok korištenja numeracije koja duljinom nije u skladu s važećim Planom numeriranja određuje do 31. prosinca 2014.
 
Uzimajući u obzir da postojeći Plan numeriranja propisuje početak dodjele kratkih kodova za SMS/MMS usluge od 1. rujna 2013. Vijeće je odlučilo da će se za primarnu dodjelu kratkih kodova naknada za uporabu istih, operatorima naplaćivati od 1. siječnja 2014., a navedena naknada će biti propisana Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za koji će postupak javne rasprave biti proveden u zadnjem kvartalu ove godine. Navedena naknada će biti predložena u troznamenkastom iznosu.
 
Izmjene i dopune Plana numeriranja stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“ te će se objaviti na internet stranicama HAKOM-a.
 ispiši stranicu