e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Najvažnije informacije sa sjednice Vijeća HAKOM-a od 10. lipnja

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 10. lipnja:


  • donesena je  odluka o o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja HAKOM-a poveznica
  • donesena je konačna odluka  o cijenama usluge završavanja (terminacije) poziva u javnu pokretnu komunikacijsku mrežu 
  • donesena je  konačna odluka u postupku analize tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu pokretnu komunikacijsku mrežu
 
 
Odluke se mogu pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45
 
 ispiši stranicu