e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Radionica o regulatornim izazovima u elektroničkim komunikacijama na ConTEL-u

Na 12. ConTEL-u, međunarodnoj konferenciji o telekomunikacijama, koja je održana u Zagrebu od 26. do 28. lipnja, HAKOM je sudjelovao u radionici o regulatornim izazovima na tržištu elektroničkih komunikacija.
 
Zagreb, 28. lipnja 2013. – U Zagrebu je održana 12. međunarodna konferencija o telekomunikacijama – ConTEL, na kojoj je sudjelovao i HAKOM, između ostalog i kao suorganizator radionice o regulatornim izazovima na tržištu elektroničkih komunikacija. Radionica se sastojala od dva dijela s nazivima ekonomska i pravna pitanja digitalne agende i  „on-line“ alati i M2M izazovi,  a bavila se temama zaštite korisničkih podataka u elektroničkim komunikacijama, čimbenicima koji utječu na razvoj širokopojasnog pristupa u ruralnim područjima, državnim potporama za razvoj NGN mreža, elektroničkog izdavanja dozvola (e-licenciranje), uporabe HAKOMetra za povećanje razvidnosti (transparentnosti) u kontekstu mrežne neutralnosti i M2M usluga kao rastućeg tržišta i posljedica na postojeći regulatorni okvir.
 
Više o konferenciji i radionici može se pronaći na http://www.contel.hr/2013/general/call-for-papers-workshop-on-regulatory-challenges/
 
 
 ispiši stranicu