e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM je raspisao treći krug natječaja za dodjelu državnih potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima

Nakon uspješnog završetka dva kruga i dodjele nešto više od 29  milijuna kuna sredstava, nastavlja se HAKOM-ov Program razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima.
 
ZAGREB, 1. kolovoza 2013. – Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) objavila je danas javni natječaj za dodjelu državnih potpora za izgradnju potrebne elektroničke komunikacijske infrastrukture za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima u sklopu Programa razvoja interneta na spomenutim područjima. Potpore će osigurati HAKOM.
 
Sve zainteresirane fizičke i pravne osobe mogu zatražiti natječajnu dokumentaciju slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte potpore@hakom.hr s nazivom predmeta (Subject) „Zahtjev za natječajnom dokumentacijom – treći krug“.
 
Krajnji rok za predaju ponuda je 4. studeni 2013. Svi upiti za dodatnim informacijama i pojašnjenjima u međuvremenu se do 09. rujna mogu slati na istovjetnu adresu (potpore@hakom.hr). Na sve će se upite odgovoriti najkasnije do 27. rujna 2013.  nakon čega slijedi javno otvaranje ponuda 4. studenog 2013. s početkom u 13:00 sati.
 
Sve informacije o Programu razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima dostupne su putem HAKOM-ovog internetskog portala na adresi www.hakom.hr/default.aspx?id=50.


 Odgovori na pitanja i zahtjeve za pojašnjenjem Natječajne dokumentacije za dodjelu državnih potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima–treći krug“

 
 
 ispiši stranicu