e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Javna dražba za dodjelu preostalog dijela digitalne dividende

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 8. Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“ 73/08, 90/11 i 133/12), Vijeće HAKOM-a je donijelo Odluku o raspisivanju javne dražbe za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz, na vremensko razdoblje do 18. listopada 2024. godine.


Javna dražba objavljena je na internetskim stranicama HAKOM-a i u „Narodnim novinama“. Zahtjevi se mogu podnijeti do 28.10.2013. do 11.30 sati.
 

 ispiši stranicu