e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 28. kolovoza

  Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 28. kolovoza:

  • donesena je odluka o raspisivanju javne dražbe za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske - poveznica 
     
  • usvojen je prijedlog Godišnjeg programa rada I Financijskog plana HAKOM-a za 2014., u svrhu pribavljanja mišljenja nadležnih državnih tijela - poveznica 
     
  • donesena je odluka u postupku ocjene prijave namjere pripajanja trgovačkih društava VIPnet d.o.o. i ISTARSKA KABELSKA d.o.o.
 
 
Odluka se može pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45   
 
  • doneseno je nekoliko internih općih akata
 
 ispiši stranicu