e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Rujan '13

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad operatorom EK usluga Hrvatskim Telekomom d.d - vezano za prijenos broja u Multiplus Mobile usluge i nepostojeća adresa za slanje pisanih prigovora (pdf)
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad operatorom EK usluga VIPnet d.o.o. - vezano uz izmjene Uvjeta korištenja Tomato tarife "Na tuđi račun" (pdf)
Privremeno rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad operatorom usluga s posebnom tarifom – Fabula Docet j.d.o.o., Zagreb (pdf)
Rješenje o izmjeni ugovora o izdvojenom pristupu lokalnoj petlji sklopljenog između Hrvatskog Telekom-a d.d. i OT-Optima Telekom d.d. (pdf)
Odluke i rješenja ARTZU
Rješenje ARTZU od 11. rujna 2013. u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti radi analize utjecaja „Upute o postupku izrade i sklapanja ugovora u HŽ Infrastrukturi d.o.o“ na tržište željezničkih usluga (pdf)
 ispiši stranicu