e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Budućnost svjetskih radiokomunikacija priprema se u Zagrebu u organizaciji HAKOM-a

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
 
Od 23. do 26. rujna HAKOM je domaćin međunarodnog skupa za pripremu europskih stajališta za nastup na sljedećoj Svjetskoj radiokomunikacijskoj konferenciji.
 
ZAGREB, 23. rujna 2013. – Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) domaćin je međunarodnog skupa Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT-a), koji se održava u hotelu Dubrovnik u Zagrebu od 23. do 26. rujna 2013. godine. Skup predstavlja treći sastanak radne grupe naziva CPG-15 (Conference Preparatory Group-15), a bavi se pripremom i usklađivanjem europskih stavova za predstojeću Svjetsku radiokomunikacijsku konferenciju u 2015. godini u organizaciji Međunarodne telekomunikacijska unije (ITU).
 
Sastanak je otvorio dr. sc. Dražen Lučić, predsjednik Vijeća HAKOM-a, te je u uvodnoj riječi naglasio da je ovo jedna od najvažnijih grupa Odbora europskih komunikacija, jer će odluke donesene na Svjetskoj radiokomunikcijskoj konferenciji oblikovati budućnost radiokomunikacija u narednom razdoblju.
 
Na Svjetskoj konferenciji, organiziranoj svake četiri godine, odlučivat će se o globalnoj i regionalnoj namjeni radiofrekvencijskog spektra, što će odrediti smjernice buduće uporabe određenih tehnologija, a time i novih ulaganja. Na sastanku u Zagrebu pokušat će se dogovoriti zajednička stajališta kako bi europske zemlje nastupile jednoglasno i time osigurale zaštitu svojih interesa. Najzanimljivije teme koje će biti raspravljane odnose se na „drugu digitalnu dividendu“ (694-790 MHz) te dodatni spektar za širokopojasni pristup internetu.
 
Skup u Zagrebu broji preko stotinu predstavnika europskih regulatora, industrije i međunarodnih organizacija kao što su NATO, Eurocontrol ili EBU te radioamatera.
 
 
 
                                                                                                     # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
Za postavljanje pitanja potrebna je registracija.
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. Agencija štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora raznolikih komunikacijskih i poštanskih usluga po prihvatljivim cijenama, definira održive konkurentne uvjete operatorima i davateljima usluga uz pravedne uvjete za povrat investicija te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti života u RH upotrebom modernih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, podržavanje rasta investicija i inovacija u tržište elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osiguravanje učinkovitog korištenja ograničenih resursa, ubrzanje rasta širokopojasnih proizvoda i usluga, osiguravanje pristupačne ponude komunikacijskih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, definiranje i implementiranje učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih kompetencija reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu