e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području Čakovca

Sukladno članku 8. stavku 3. Pravilnika o tehničkim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreže (NN broj 108/10), HAKOM objavljuje namjeru gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području Čakovca. 

Svjetlovodna distribucijska mreža Čakovec
  1. naziv, adresu i OIB investitora: Infrastruktura d.o.o., Koprivnička 17c, 42230 Ludbreg; OIB:16596435244
  2. područje/teritorij obuhvata planirane svjetlovodne distribucijske mreže u km2: 2 km2
  3. broj stanovnika na području/teritoriju obuhvata: 1550
  4. broj postojećih i planiranih stanova, poslovnih prostora, javnih i drugih subjekata na  području/teritoriju obuhvata u skladu s dokumentima prostornog plana: 600
  5. vrsta i adresa distribucijskog čvora (pristupnog čvora), uličnog ormara ili lokacije objekta: Tehnološki prostor za smještaj EK opreme u samostojećem objektu, Športska 5, 40000 Čakovec.
  6. planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): 2000 (faza 1.)
  7. planirani početak gradnje: 25.11.2013. godine
  8. planirani datum završetka gradnje: 01.08.2014. godine
  9. grafički prikaz područja svjetlovodne pristupne mreže (pdf)
 ispiši stranicu