e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Listopad '13

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Dopuna odluke o određivanju operatora koji su obvezni dostaviti podatke za utvrđivanje mjerodavnog tržišta najmanjeg skupa iznajmljenih vodova (pdf)
Odluka o izmjeni odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu državnih potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima - treći krug (pdf)
Odluka u regulatornom sporu Davidias nekretnine d.o.o./Terrakom d.o.o. - ugovor o međupovezivanju (pdf)
Odluka o određivanju operatora obaveznih dostaviti podatke za utvrđivanja mjerodavnog tržišta najmanjeg skupa iznajmljenih vodova (pdf) 
Odluka u regulatornom sporu H1 Telekom d.d./ Hrvatski Telekom d.d.  - naknada za kašnjenje (veljača) (pdf)
Odluka u regulatornom sporu H1 Telekom d.d./ Hrvatski Telekom d.d. - naknada za kašnjenje (ožujak) (pdf)
Odluka u regulatornom sporu H1 Telekom d.d./ Hrvatski Telekom d.d. - naknada za kašnjenje (travanj) (pdf)
Rješenje inspektora Hrvatskom Telekomu d.d. radi osiguranja zaštite sigurnosti i cjelovitosti komunikacijske mreže i usluga u Đakovu (pdf)
Odluke i rješenja ARTZU
Rješenje ARTZU od 17. listopada 2013. u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti radi provjere usklađenosti izrade nacrta Voznog reda 2013/2014 sa Zakonom o željeznici (NN br. 94/13) (pdf)
 
Presude i rješenja Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-4535/2011-6, donesenu u upravnom sporu HT protiv rješenja HAKOM-a od 23. ožujka 2011.g., radi nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva (pdf)
 ispiši stranicu