e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Studeni '13

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje inspektora glede odbijanja uključenja širokopojasne usluge operatoru (pdf)
Odluka o izmjeni uvjeta uporabe iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra broj RF-DTV-01/11 (MUX C i E) (pdf)
Odluka u regulatornom sporu VIPnet d.o.o. protiv Hrvatskog Telekoma d.d., u svezi naknade za kašnjenje u realizaciji zahtjeva za veleprodajne usluge (pdf)
Odluka u regulatornom sporu Metronet telekomunikacije d.d. protiv Hrvatskog Telekoma d.d., u svezi naknade za kašnjenje u realizaciji zahtjeva za veleprodajne usluge (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra na plovilu - Marin Brčić (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra na plovilu - Andrea Novak Djelmić (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra na plovilu - Silvio Filipi (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra na plovilu - Sandra Radunović Lokica  (pdf)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izdavanje dozvola za uporabu RF spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz (digitalna dividenda) (pdf)
Odluka o izmjeni uvjeta uporabe iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra broj: RF-DTV-01/09. (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Nacrt odluke – određivanje mjesečne naknade za uslugu potpunog izdvojenog pristupa lokalnoj petlji na temelju bakrene parice (LLU) (pdf)
Nacrt odluke – određivanje cijena međupovezivanja u nepokretnoj mreži (pdf)
Presude i rješenja Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-10902/2011-8 povodom tužbe Hrvatski Telekom d.d. protiv odluke HAKOM-a, radi izmjene cijene za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petljii (pdf)
 ispiši stranicu