e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Objava o namjeri gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području naselja Sopot u Zagrebu

PREDMETSvjetlovodna distribucijska mreža Sopot

„Sukladno članku 8. stavku 3. Pravilnika o tehničkim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreže (NN broj 108/10), HAKOM objavljuje namjeru gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području naselja Sopot u Zagrebu.
  1. naziv, adresa i OIB investitora: Amis Telekom d.o.o., Bani 75, 10010 Zagreb; 54211229569
  2. područje/teritorij obuhvata planirane svjetlovodne distribucijske mreže u km2: 0,29 km2
  3. broj stanovnika na području/teritoriju obuhvata: 6340
  4. broj  postojećih i planiranih stanova, poslovnih prostora, javnih i drugih subjekata na području/teritoriju obuhvata u skladu s dokumentima prostornog plana: 3870
  5. vrsta i adresa distribucijskog čvora (pristupnog čvora), uličnog ormara ili lokacije objekta tehnološki prostor za smještaj EK opreme u stambeno/poslovnom objektu; Viktora Kovačića 7, 10000 Zagreb
  6. planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): 1150 (faza 1.)
  7. planirani početak gradnje: 01.01.2014. godine
  8. planirani datum završetka gradnje: 01.03.2014 .godine

Grafički prikaz područja svjetlovodne distribucijske mreže: Područje obuhvata SDM Sopot 
 
 ispiši stranicu