e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na Svjetskoj konferenciji o sigurnosti digitalnih podataka

VIJEST 
 
ZAGREB, 3. prosinca 2013. – Na poziv Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) i Ministarstva komunikacija i informacijske tehnologije Azerbajdžana, predsjednik vijeća HAKOM-a Dražen Lučić i ravnatelj HAKOM-a Mario Weber sudjelovali su na svjetskoj konferenciji posvećenoj suradnji u području sigurnosti digitalnih podataka ("Global Cybersecurity Cooperation: Challenges and Visions"), koja je održana u Bakuu 2. i 3. prosinca. Na konferenciji je Dražen Lučić sudjelovao u panel-raspravi o globalnom partnerstvu za povećanje sigurnosti digitalnih podataka dok je Mario Weber predstavio iskustva u Republici Hrvatskoj u zaštiti djece od zlouporaba u elektroničkim komunikacijama.
 
Na konferenciju su sudjelovali brojni ministri te visoki predstavnici državnih institucija sa svih kontinenata, a organizatori su, pored ITU i Vlade Azerbajdžana, još i Svjetska banka, Svjetski ekonomski forum, Europski parlament te Interpol. Zaključci s ove konferencije će biti preneseni nadležnim institucijama država članica ITU. Za očekivati je da će velika većina država, uključujući i Republiku Hrvatsku, pojačati svoj rad u ovom području, kako na nacionalnoj razini, tako i međunarodnu suradnju u ovom području.
Više pojedinosti o ovoj temi možete doznati na: http://www.itu.int/
 
 
                                                                                                # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
Za postavljanje pitanja potrebna je registracija.
 
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. Agencija štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora raznolikih komunikacijskih i poštanskih usluga po prihvatljivim cijenama, definira održive konkurentne uvjete operatorima i davateljima usluga uz pravedne uvjete za povrat investicija te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti života u RH upotrebom modernih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, podržavanje rasta investicija i inovacija u tržište elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osiguravanje učinkovitog korištenja ograničenih resursa, ubrzanje rasta širokopojasnih proizvoda i usluga, osiguravanje pristupačne ponude komunikacijskih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, definiranje i implementiranje učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih kompetencija reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu