e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Ravnatelj

Stručnom službom rukovodi ravnatelj HAKOM-a, a imenuje ga Vijeće na temelju javnog natječaja na razdoblje od četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja. Za svoj rad ravnatelj HAKOM-a odgovara Vijeću HAKOM-a.  

 
Ravnatelj HAKOM-a

mr. sc. Miran Gosta, dipl. ing., rođen je 1980. u Zagrebu. Diplomirao je 2003. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, smjer Radiokomunikacije i profesionalna elektronika, a 2006. i na poslijediplomskom znanstvenom studiju. Autor je i koautor poglavlja u knjizi, 12 znanstvenih radova s međunarodnom recenzijom, te brojnih stručnih radova. Od 2003. zaposlen je u Zavodu za telekomunikacije, pravnom predniku HAKOM-a. Radio je na radnim mjestima Projektanta u odjelu za radio i televiziju, Voditelja Odsjeka za televiziju, Voditelja projekata te Višeg stručnjaka za planiranje radiodifuzije, sudjelujući u svim važnijim projektima, kako odjela, tako nacionalnih i europskih projekata. Govori engleski i služi se njemačkim jezikom.
ravnatelj_hakom@hakom.hr
 
 ispiši stranicu