e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Prosinac '13

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje o djelomičnoj odgodi izvršenja funkcionalnosti B2B servisa iz točke 15. privitka rješenja od 6. prosinca 2013.g. (pdf)
Rješenje inspektora CITY EX-u o obvezi knjigovodstvenog razdvajanja (pdf)
Rješenje inspektora o obvezi Hrvatskog Telekoma d.d. za implementacije B2B servisa (pdf)
Odluka o određivanju cijene usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra trogovačkom društvu Korak d.o.o. (pdf)
Odluka o odabiru idejnih rješenja za softverske aplikacije i usluge za poticanje i ujednačavanje razvoja širokopojasnosti na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra  trgovačkom društvu ZAGORSKA SPORTSKA MREŽA d.o.o. (pdf)
Rješenje kojim se odbija zahtjev trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, Zagreb,  za povrat u prijašnje stanje u postupku dodjele državnih potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima – treći krug (pdf)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za dodjelu državnih potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima (pdf)
Odluka o cijenama međupovezivanja u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži operatora Hrvatskog Telekoma d.d. (pdf)
Odluka o provedbi regulatorne obveze računovodstvenog razdvajanja i troškovnog računovodstva HT-a na način i u rokovima određenim regulatornim dokumentom (Naputak za računovodstveno razdvajanje i troškovno računovodstvo) (pdf)
  • Naputak za računovodstveno razdvajanje i troškovno računovodstvo (pdf)
Rješenje-odbijanje zahtjeva trgovačkog društva Marlu d.o.o. Omiška 6, Split, za provođenjem postupka analize tržišta (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Nacrt odluke - izmjena analize tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koja se pruža na fiksnoj lokaciji (pdf)
  • Izmjena dokumenta analize (pdf)

 ispiši stranicu