e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Analiza tržišta

U okviru svojih nadležnosti, HAKOM je zadužen za područje tržišnog natjecanja u elektroničkim komunikacijama te sukladno ZEK-u odlukom utvrđuje mjerodavna tržišta podložna prethodnoj (ex-ante) regulaciji vodeći pritom računa o mjerodavnoj preporuci Europske komisije. Namjera mjerodavne preporuke jest promicanje harmonizacije u području elektroničkih komunikacija na način da isti proizvodi i usluge budu predmet analize tržišta u svim članicama Europske unije. Međutim, nacionalna regulatorna tijela mogu i sama utvrditi da su i druga tržišta podložna prethodnoj regulaciji, ovisno o nacionalnim prilikama i uz uvjet da se dokaže da su istodobno zadovoljena tri mjerila (Test tri mjerila).
 
Osnovni cilj postupka analize tržišta je utvrditi postoji li na određenom tržištu djelotvorno tržišno natjecanje ili na tom tržištu postoji operator ili više operatora koji imaju značajnu ili zajedničku značajnu tržišnu snagu. Na temelju rezultata provedene analize, određuju se, izmjenjuju, zadržavaju ili ukidaju regulatorne obveze propisane ZEK-om.
 
HAKOM je proveo Test tri mjerila i/ili postupak analize tržišta na sljedećim tržištima:
 

Maloprodajna tržišta
 
Nepokretna mreža
Širokopojasni pristup internetu
Iznajmljeni vodovi
Pokretna mreža
Veleprodajna tržišta
 
Tržišta pristupa i međupovezivanja u nepokretnoj mreži

Tržišta širokopojasnog pristupa

Tržišta iznajmljenih vodova

Tržišta međupovezivanja u pokretnoj mreži
 ispiši stranicu