e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Pregled tržišta

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – HAKOM redovito prikuplja i objavljuje podatke i pokazatelje o tržištu poštanskih i željezničkih usluga te elektroničkih komunikacija.

HAKOM prikuplja podatke o slijedećim tržištima: nepokretna mreža; pokretna mreža; internet; širokopojasni pristup internetu; usluga televizije; najam telekomunikacijskih vodova, mreže ili njezinih dijelova; o tržištu poštanskih usluga te o tržištu željezničkih usluga.

Podaci se prikupljaju, provjeravaju, analiziraju i javno objavljuju kvartalno. Podaci i pokazatelji objavljuju se isključivo zbirno, a ne i pojedinačno.
Podatke i pokazatelje možete naći u našoj rubrici Pregled tržišta uz napomenu da HAKOM ne preuzima odgovornost za kvalitetu izvještaja s podacima koje dobiva od operatora. Cjelokupne izvještaje možete pronaći na stranicama Dokumenti.

Usporedne analize stanja razvoja tržišta poštanskih i željezničkih usluga te elektroničkih komunikacija temelje se na službenim, raspoloživim podacima EU. HAKOM kvartalne podatke od operatora prikuplja u elektroničkom obliku. Upute za prelazak na elektronički oblik operatori mogu naći ovdje.
 ispiši stranicu