e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Uvjeti gradnje

Uvjeti gradnje
HAKOM sudjeluje u postupcima izrade prostornih planova, izdavanju lokacijskih i građevinskih dozvola u dijelu koji obrađuje elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (dalje: EKI) i drugu povezanu opremu tako što:
  • definira i izdaje smjernice – zahtjeve za izradu prostornih planova svih razina (državna, regionalna-područna, lokalna) i svih vrsti (prostorni plan, generalni urbanistički plan, urbanistički plan)
  • sudjeluje u javnim raspravama u postupku izrade i donošenja prostornog plana
  • daje mišljenje na prijedlog nacrta prostornog plana za javnu raspravu
  • utvrđuje posebne uvjete u postupku izdavanja lokacijske i/ili građevinske dozvole
  • izdaje potvrdu na glavni projekt u postupku izdavanja građevinske dozvole
  • sudjeluje u timovima za izradu Pravilnika prema zahtjevima Zakona o elektroničkim komunikacijama (ZEK)
  • sudjeluje u povjerenstvima za tehnički pregled objekata za koje HAKOM sudjeluje u izdavanju lokacijskih i/ili građevinskih dozvola
 ispiši stranicu