e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Posebni uvjeti

Uvjeti gradnje
HAKOM kao javnopravno tijelo s javnim ovlastima koje su određene posebnim zakonom - Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17 dalje: ZEK) utvrđuje posebne uvjete u postupku izdavanja lokacijske dozvole temeljem članka 135. Zakona o prostornom uređenju (NN br.  153/13, 65/17, 114/18, 39/19), odnosno utvrđuje posebne uvjete i izdaje potvrdu glavnog projekta temeljem članka 82. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19)
 
HAKOM ne izdaje uvjete priključenja građevine na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.
 
Usluga e-uvjeti na stranicama HAKOM-a više nije dostupna.
 
Sukladno novim odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), a koji su na snazi od 25. travnja 2019., zahtjev za navedenim uvjetima potrebno je podnijeti isključivo kroz sustav edozvola modul eKonferencija (https://dozvola.mgipu.hr/naslovna). Stoga Vas upućujemo na nadležni Uredu za prostorno planiranje i graditeljstvo, kako bi zahtjev za istima bio podnesen kroz sustav edozvola.
 
 ispiši stranicu