e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Posebni uvjeti

Uvjeti gradnje
HAKOM kao javnopravno tijelo s javnim ovlastima koje su određene posebnim zakonom - Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14, dalje: ZEK) utvrđuje posebne uvjete u postupku izdavanja lokacijske dozvole temeljem članka 135. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), odnosno utvrđuje posebne uvjete i izdaje potvrdu glavnog projekta temeljem članka 82. Zakona o gradnji (NN br.153/13)

HAKOM ne izdaje uvjete priključenja građevine na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta razlikujemo dvije osnovne vrste građevina:
  • STAMBENE, POSLOVNE I STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE i svih ostalih zahvata u prostoru koji se u pravilu obavljaju na jednoj katastarskoj čestici,
  • OSTALE GRAĐEVINE (LINIJSKA INFRASTRUKTURA) i ostalih zahvata u prostoru koji se u pravilu obavljaju na većem broju katastarskih čestica.
Pored posebnih uvjeta HAKOM izdaje i druge uvjete gradnje, koji su propisani ZEK-om i pravilnicima donesenim na temelju ZEK-a.

Usluga e-uvjeti omogućuje HAKOM-ovim korisnicima podnošenje zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta i elektroničkim putem, čime se korisnicima olakšava i ubrzava postupak izdavanja posebnih uvjeta.

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije e-Uvjeti - upute za korištenje . Obavijest o uspješno podnesenom zahtjevu dobivate na adresu svoje elektroničke pošte koju ste naveli prilikom predaje zahtjeva. Po uspješno podnesenom zahtjevu započinje obrada zahtjeva u HAKOM-u. Nakon obrade vašeg zahtjeva dobit ćete obavijest i neovjereni primjerak posebnih uvjeta na adresu vaše elektroničke pošte. Istovremeno ovjereni primjerak će vam biti upućen poštom na poštansku adresu koju ste naveli u vašem zahtjevu.
 
Ukoliko prilikom podnošenja zahtjeva imate bilo kakvih nejasnoća ili pitanja možete nam se obratiti na broj telefona: (01) 7007040
 ispiši stranicu