e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Tehničke specifikacije sučelja

Radijska oprema
Radijska sučelja
 
Radijsko sučelje je Pravilnikom o radijskoj opremi definirano kao specifikacija regulirane uporabe radiofrekvencijskog spektra. HAKOM utvrđuje i javno objavljuje podatke o radijskim sučeljima koja su regulirana u Republici Hrvatskoj.

Sučelja operatora javnih komunikacijskih mreža
 
Operatori javnih elektroničkih komunikacijskih mreža u Republici Hrvatskoj moraju javno objavljivati točne i odgovarajuće tehničke specifikacije sučelja svojih elektroničkih komunikacijskih mreža, i to prije nego što elektroničke komunikacijske usluge, koje se pružaju putem tih sučelja, postanu javno dostupne, te redovito objavljivati izmjene tih tehničkih specifikacija sučelja.
Tehničke specifikacije sučelja moraju biti podrobno opisane u svrhu proizvodnje telekomunikacijske terminalne opreme koja omogućuje sve elektroničke komunikacijske usluge što se pružaju putem tih sučelja, te moraju osobito sadržavati sve potrebne podatke koji omogućuju proizvođačima opreme obavljanje odgovarajućih ispitivanja, prema njihovu vlastitom izboru, u svrhu udovoljavanja bitnim zahtjevima koji se primjenjuju na telekomunikacijsku terminalnu opremu. 
 
Uputa za objavljivanje tehničkih specifikacija sučelja
 
HAKOM je izradio i objavio uputu za objavu tehničkih specifikacija sučelja operatora javnih elektroničkih komunikacijskih mreža. Uputa se može preuzeti ovdje.
 
Linkovi na objavljene tehničke specifikacije sučelja
 
Ovdje su dostupni izravni linkovi na objavljene tehničke specifikacije sučelja operatora javnih elektroničkih komunikacijskih mreža.
 
VIPnet d.o.o. - http://www.vipnet.hr/cw/show?idc=8748781&idnews=358470
T-Mobile Hrvatska d.o.o. - http://www.t-mobile.hr/pdf/karakteristike-sucelja.pdf
OT-Optima Telekom d.o.o. - http://www.optima.hr/repository_files/file/126
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.-http://www.t.ht.hr/grupa/specifikacije.asp
Iskon Internet d.d.- http://www.iskon.hr/o_iskonu/o_nama/tehnicke_specifikacije
Metronet telekomunikacije d.d.- http://www.metronet.hr/wp-content/uploads/2013/05/Tehnicka-specifikacija-sucelja-elektronicke-komunikacijske-mreze-Metroneta.pdf
 

 

 ispiši stranicu