e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Kontakt

Radijska oprema
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Roberta Frangeša Mihanovića 9

10110 Zagreb

Telefon:    + 385 (0)1 700 7007                   
                  
Faks:         + 385 (0)1 700 7070
 
 
E-mail:           RiTT-oprema@hakom.hr

 „Ova adresa elektroničke pošte namijenjena je isključivo za pitanja vezana uz RiTT opremu i uvjete kojima ona mora udovoljavati kad se stavlja na tržište i/ili u pogon u Republici Hrvatskoj. Za druga pitanja upit možete postaviti na https://www.hakom.hr/registracija.aspx?form=pitanje&z=PV ili kad je u pitanju rješavanje spora između korisnika i operatora prigovor možete uputiti na https://www.hakom.hr/default.aspx?id=61. (e-Prigovor)“.
 ispiši stranicu