e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Odobrenja za službe od posebnog značaja

Radiokomunikacije
Oružane snage Republike Hrvatske, policija, sigurnosno-obavještajne agencije, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje te hitne službe pri uporabi radiofrekvencijskog spektra koji je Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra određen za civilnu i vojnu uporabu trebaju prethodno pribaviti odobrenje HAKOM-a.

Zahtjevi za odobrenje za službe od posebnog značaja:
 ispiši stranicu