e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Siječanj '14

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje poštanskog inspektora CITY EX-u o uporabi žiga (pdf)
Odluka o povratu stečenog bez osnove - TB - studeni 2013. (pdf)
Odluka o povratu stečenog bez osnove - GG - studeni 2013. (pdf)
Odluka o povratu stečenog bez osnove - JM - studeni 2013. (pdf)
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad trgovačkim društvom Hrvatski Telekom d.d. radi narušavanja kakvoće širokopojasnih usluga krajnjih korisnika koji ostvaruju priključak na mrežu preko veleprodajne usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (pdf)
Odluka o regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev trgovačkog društva H1 Telekom d.d. protiv trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d., u svezi naknade za kašnjenje za mjesec srpanj (pdf)
Odluka o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga za trgovačko društvo Tisak d.d. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka donošenja odluke o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga A1 direkt d.o.o (pdf)
Dopunsko rješenje o djelomičnoj odgodi izvršenja funkcionalnosti B2B iz točke 15. privitka rješenja od 6.prosinca 2013. (pdf)
Odluka u regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev trgovačkog društva H1 Telekom d.d. protiv trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d., u svezi naknade za kašnjenje za mjesec lipanj (pdf)
Odluka u regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev trgovačkog društva H1 Telekom d.d. protiv trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d., u svezi naknade za kašnjenje za mjesec svibanj (pdf)

Odluka u sporu pokrenutom na zahtjev trgovačkog društva CITY Ex d.o.o. protiv trgovačkog društva HP-Hrvatska pošta d.d., u svezi pristupa mreži (pdf)

Odluka o raspisivanju četvrtog kruga javnog natječaja za dodjelu državnih potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra trgovačkom društvu MOSOR STUDIO d.o.o. (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Upravnog suda RH, poslovni broj: 2 Usl-1125/13-6 povodom tužbe Klindić d.o.o. protiv odluke HAKOM-a, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Nacrt odluke- izmjene Standardne ponude Hrvatskog telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (pdf)
Nacrt odluke - izmjene Standardne ponude Hrvatskog telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (pdf)
Nacrt odluke - izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije (WLR) (pdf)
 ispiši stranicu