e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM-ov „Dan tržišta“ okupio dionike tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Regulator na tržištima elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), okupio je predstavnike operatora, davatelja poštanskih usluga, tijela javne vlasti, industrije i znanstvene zajednice na skupu posvećenom stanju i razvoju tržišta koje regulira.
 
ZAGREB, 21. siječnja 2014. – U Zagrebu je danas održan prvi HAKOM-ov „Dan tržišta“, skup o regulaciji tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. HAKOM, regulator u čijoj su nadležnosti ova tržišta, predstavo je pokazatelje na tržištima u prošloj godini te najavio buduće smjerove razvoja i regulacije. Posebna pozornost je posvećena razvoju tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija Republike Hrvatske kao dijela jedinstvenog tržišta Europske unije.
 
Na skupu je naglašeno da će rad regulatora biti usmjeren održavanju i daljnjem poboljšavanju poticajnog regulatornog okvira za ulaganja u osuvremenjivanje pristupnih mreža i nove usluge, uz istovremenu zaštitu održivog tržišnog natjecanja. HAKOM će nastaviti  proaktivno sudjelovati na međunarodnoj razini u započetom postupku izmjena regulatornog okvira Europske unije te se u suradnji s dionicima na tržištu RH pripremati za uspostavu jedinstvenog EU tržišta u sektoru elektroničkih komunikacija. U svom izlaganju predsjednik Vijeća HAKOM-a dr.sc. Dražen Lučić istaknuo je da će HAKOM i u ovoj godini dosljedno nastaviti s društveno odgovornom regulacijom tržišta i zajedno s drugim dionicima raditi na daljnjem razvoju tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. Naglasak rada bit će na porastu broja priključaka širokopojasnog pristupa internetu, stvaranju regulatornog okvira za lakše i brže uvođenje novih tehnologija i usluga te podizanju razine zaštite korisnika, posebno djece i drugih ugroženih grupa. Na tržištu poštanskih usluga težište će biti na poboljšanju kakvoće usluga, prije svega univerzalne poštanske usluge.
 
„Proaktivnom međunarodnom suradnjom osigurat ćemo, zajedno s drugim institucijama Republike Hrvatske, stabilan regulatoran okvir u potpunosti usklađen sa zakonodavstvom EU, te ćemo biti pozitivan primjer ne samo u regiji, već i u EU“, zaključio je Lučić.
 
Na potpuno liberaliziranom tržištu poštanskih usluga očekuje se porast udjela novih usluga, kao i paketskih usluga, te konsolidacija tržišta u sukladno postupcima koji su se već odvili u drugim državama EU.
 
 Detaljnije informacije o HAKOM-ovom danu tržišta dostupne su na adresi: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=1391
                                                                                                         
                                                                                                           
                                                                                                         # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM)
Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 7007 007
Fax. + 385 (0)1 7007 070
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr ili putem službene HAKOM-ove Facebook grupe na adresi: www.facebook.com/HAKOM.
Za postavljanje pitanja potrebna je registracija (za web stranice) ili valjani Facebook račun.
 
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. Agencija štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora raznolikih komunikacijskih i poštanskih usluga po prihvatljivim cijenama, definira održive konkurentne uvjete operatorima i davateljima usluga uz pravedne uvjete za povrat investicija te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti života u RH upotrebom modernih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, podržavanje rasta investicija i inovacija u tržište elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osiguravanje učinkovitog korištenja ograničenih resursa, ubrzanje rasta širokopojasnih proizvoda i usluga, osiguravanje pristupačne ponude komunikacijskih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, definiranje i implementiranje učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih kompetencija reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu