e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Veljača '14

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad operatorom elektroničkih komunikacijskih usluga Tehnicore d.o.o. iz Ogulina (pdf)
Odluka o imenovanju članova ispitnog povjerenstva za radioamaterski ispit za razred „A“ i „P“ (pdf)
Rješenje o iznosu naknada za polaganje radioamaterskog ispita za razred „A“ (pdf)
Odluka o prijavi namjere pripajanja društva ANTENA CATV d.o.o. društvu VIPnet d.o.o. (pdf)
Rješenje u regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev trgovačkog društva H1 Telekom d.d. protiv trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d. u svezi provođenja Ugovora o međusobnom povezivanju (pdf)
Odluka kojom se određuju izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (pdf)
Odluka kojom se određuju izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (pdf)
Odluka kojom se određuju izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije (pdf)
Odluka o izmjeni analize tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koje se pruža na fiksnoj lokaciji (pdf)
  • Izmjena dokumenta analize (pdf)
Rješenje u postupku pokrenutom na zahtjev trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d. za provedbom postupaka izmjene analiza mjerodavnih veleprodajnih tržišta i izmjene standardnih ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. (pdf)
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad operatorom – Hrvatski Telekom d.d. Zagreb - vezano uz provjeru načina korištenja i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na području pristupne mreže Poluotok u Zadru (pdf)
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad operatorom – Hrvatski Telekom d.d. Zagreb - vezano uz provjeru načina korištenja i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na području pristupne mreže Dobri2 u Splitu (pdf)
Rješenje poštanskog inspektora CITY EX-u o načinu rješavanja prigovora korisnika (pdf)
Odluke i rješenja ARTZU
Mišljenje ARTZU na nacrt Odluke Vlade RH o koeficijentu K za minimalni pristupni paket u 2014. od 7. veljače 2014. (pdf)
Rješenje ARTZU od 24.02.2014. povodom žalbe HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. protiv upravitelja infrastrukture HŽ Infrastruktura d.o.o. vezano za Izvješće o mreži 2015 (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Nacrt odluke - određivanje naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO) (pdf)
Nacrt odluke - izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije (WLR) – naknade za nepravovremenu realizaciju (pdf)
 ispiši stranicu