e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

JAVNA RASPRAVA o prethodnom mišljenju o "Potencijalnim učincima izloženosti elektromagnetskim poljima (EMP) na zdravlje"

VIJEST

ZAGREB, 12. veljače 2014. - Europska komisija i Znanstveni odbor za pojavu i identificiranje novih prijetnji po zdravlje (SCENIHR) otvorili su javnu raspravu o prethodnom mišljenju o „Potencijalnim učincima izloženosti elektromagnetskim poljima (EMP) na zdravlje“.
 
Svrha ovog mišljenja je ažurirati mišljenja SCENIHR-a od 19. siječnja 2009. godine (Učinci izloženosti EMP-ima na zdravlje) i od 6. srpnja 2009. godine (Potrebe istraživanja i metodologija za rješavanje preostalih nepoznanica o potencijalnim učincima EMP-a na zdravlje) u svjetlu novih dostupnih informacija i radi posebnog razmatranja područja u kojima su utvrđeni značajni nedostaci u ranijem mišljenju. Osim toga, raspravlja se o mehanizmima biofizičke interakcije i potencijalnom utjecaju suizloženosti drugim agensima iz okoliša.
 
U skladu s Postupcima dijaloga s dionicima (Prilog IV. Poslovnika o radu Znanstvenih odbora), SCENIHR traži povratne informacije od znanstvene zajednice i dionika o procjeni rizika potencijalnih učinaka izloženosti elektromagnetskim poljima (EMP) na zdravlje.
 
Svi zainteresirani se pozivaju da podnesu pisane komentare o prethodnom mišljenju do 16. travnja 2014. godine u cilju prikupljanja pojedinačnih komentara, prijedloga, objašnjenja ili doprinosa o znanstvenom temelju za mišljenje, kao i o svim drugim znanstvenim informacijama u vezi s pitanjima koja se rješavaju, kako bi se Znanstvenim odborima omogućilo usmjeravanje na pitanja koja je potrebno dodatno istražiti.
 
Javna rasprava Europske komisije može se pronaći na: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scenihr_consultation_19_en.htm
 
                                                                                                          
                                                                                                    # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
Za postavljanje pitanja potrebna je registracija.
 

O HAKOM-u:
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. Agencija štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora raznolikih komunikacijskih i poštanskih usluga po prihvatljivim cijenama, definira održive konkurentne uvjete operatorima i davateljima usluga uz pravedne uvjete za povrat investicija te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti života u RH upotrebom modernih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, podržavanje rasta investicija i inovacija u tržište elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osiguravanje učinkovitog korištenja ograničenih resursa, ubrzanje rasta širokopojasnih proizvoda i usluga, osiguravanje pristupačne ponude komunikacijskih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, definiranje i implementiranje učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih kompetencija reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu