e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Ustavni sud dao za pravo HAKOM-u

VIJEST
 
Ustavni sud je odbio tužbu HT-a protiv HAKOM-a, odnosno odluke da povijesni operator u svoje Opće uvjete ugradi odredbe za automatski raskid ugovora u slučaju kada korisnik prijeđe kod alternativnog operatora, a pritom se i dalje koristi postojeća infrastruktura.
 
ZAGREB, 11. ožujka 2014. – Ustavni sud Republike Hrvatske donio je jednoglasnu odluku i odbio ustavnu tužbu Hrvatskog telekoma, koji je tvrdio da su mu presudom Upravnog suda i odlukom HAKOM-a povrijeđena ustavna prava, i to posebice pravo na pošteno suđenje te pravo na poduzetničku i tržišnu slobodu. Odluka zbog koje se HT obratio Ustavnom sudu odnosila se na razdoblje uvođenja veleprodajne usluge najma korisničke linije kojom je korisnicima alternativnih operatora omogućeno plaćanje usluga putem jednog računa, i to izdanog od alternativnog operatora. Do tada su korisnici alternativnih operatora na zasebnom računu plaćali HT-u naknadu za pristup telefonskoj mreži, a alternativnom operatoru plaćali su naknadu za ostvareni promet. HAKOM je svojom odlukom naložio HT-u da u svojim Općim uvjetima ugradi odredbu koja je omogućila korisnicima alternativnih operatora automatski raskid ugovora za pristup mreži s HT-om. Ustavni sud smatra kako je HAKOM na ustavnopravno prihvatljiv način obrazložio svoja pravna stajališta, a Upravni sud meritorno je odgovorio na navode HT-a, čime je HT-u bilo omogućeno pošteno suđenje. Glede ustavnog prava na poduzetničku i tržišnu slobodu, Ustavni sud je utvrdio kako to pravo sadrži i zahtjev za jednakim postupanjem u odnosu na sve poduzetnike u cilju osiguranja jednakog pravnog položaja na tržištu te da od tog zahtjeva nitko, pa niti HT, nije izuzet.
 
Odluka Ustavnog suda može se pronaći na adresi: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45
 
                                                                                                           # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
Za postavljanje pitanja potrebna je registracija.
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. Agencija štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora raznolikih komunikacijskih i poštanskih usluga po prihvatljivim cijenama, definira održive konkurentne uvjete operatorima i davateljima usluga uz pravedne uvjete za povrat investicija te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti života u RH upotrebom modernih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, podržavanje rasta investicija i inovacija u tržište elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osiguravanje učinkovitog korištenja ograničenih resursa, ubrzanje rasta širokopojasnih proizvoda i usluga, osiguravanje pristupačne ponude komunikacijskih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, definiranje i implementiranje učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih kompetencija reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu