e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Danas na snagu stupaju izmjene i dopune Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Izmjenama i dopunama pravilnika ubrzavaju se i pojednostavljuju postupci mjerenja HAKOMetrom ili promjene operatora u mrežama nepokretnih komunikacija, a izmjene se tiču i obavještavanja korisnika o potrošnji, pravu povrata neutrošenog iznosa prilikom promjene operatora kod unaprijed plaćene usluge i pružanja usluga s posebnom tarifom.
 
ZAGREB, 12. ožujka 2014. – Današnjim danom na snagu stupa Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, a koji pobliže razrađuje odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama, posebice u odnosu na način pružanja usluga krajnjim korisnicima. Pravilnik je donesen nakon provedene javne rasprave i detaljne analize svih pristiglih komentara.
 
Izmjenama i dopunama Pravilnika, u slučajevima kada korisnik želi podnijeti prigovor svojem operatoru i dokazati da mu ne isporučuje minimalnu ugovorenu brzinu pristupa internetu, pojednostavljena je i ubrzana dosadašnja procedura. Ukinuto je vremensko razdoblje mjerenja od 19 do 23 sata te je smanjen broj mjerenja koje je krajnji korisnik obvezan napraviti korištenjem aplikacije HAKOMetar i to sa sedam na samo tri mjerenja. Aplikacija HAKOMetar je također nadograđena u skladu s izmjenama i dopunama, pa sada omogućava i izravno slanje prigovora operatoru po završetku postupka mjerenja.
 
U slučajevima kada korisnici mijenjaju operatora javnih komunikacijskih usluga u  elektroničkoj komunikacijskoj mreži nepokretnih komunikacija propisan je postupak brže i razvidne promjene. Naime, izmjene pravilnika propisuju rokove promjene te ukoliko novi operator ne realizira zatraženu uslugu, isti je obvezan, na temelju pisanog zahtjeva krajnjeg korisnika, isplatiti krajnjem korisniku naknadu za kašnjenje u iznosu od pedeset (50) kuna za svaki dan kašnjenja, do dana realizacije usluge ili dana raskida ugovora.
 
Uz navedeno, propisane su i dopunjene izmjene koje se odnose na obavještavanje korisnika o potrošnji usluga, pravu povrata nepotrošenog iznosa kod unaprijed plaćene usluge (pre-paid) prilikom prijenosa broja u drugu mrežu, kao i izmjene koje se odnose na pružanje usluga s posebnom tarifom.
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga može se pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=317, a nova inačica HAKOMetra na https://www.hakom.hr/default.aspx?id=1144
 
                                                                                                        # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
Za postavljanje pitanja potrebna je registracija.
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. Agencija štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora raznolikih komunikacijskih i poštanskih usluga po prihvatljivim cijenama, definira održive konkurentne uvjete operatorima i davateljima usluga uz pravedne uvjete za povrat investicija te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti života u RH upotrebom modernih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, podržavanje rasta investicija i inovacija u tržište elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osiguravanje učinkovitog korištenja ograničenih resursa, ubrzanje rasta širokopojasnih proizvoda i usluga, osiguravanje pristupačne ponude komunikacijskih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, definiranje i implementiranje učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih kompetencija reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu