e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Na plovilu

Dozvole
Naputak za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu
Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu podnosi se HAKOM-u u pisanom obliku ili putem web aplikacije e-Plovila.

Samo registrirani korisnici imaju pristup web aplikaciji e-Plovila.
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje navedene dozvole potrebno je:

Ispravno popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu;
  • Označiti opći razred plovila prema podacima iz tablice 1.
  • Navesti pojedinačni razred plovila prema podacima iz tablice 1.
  • Označiti tip uređaja za koje se izdaje dozvola. (Uređaji su podijeljeni prema vrsti i frekvencijskim područjima za koja se koriste, a možete ih provjeriti u tablici 2).
  • Za svaki označeni tip uređaja navesti ukupan broj uređaja tog tipa za koje se izdaje dozvola.
 

Uz popunjen obrazac potrebno je priložiti sljedeće:

  • Dokumentaciju sukladno članku 14. stavku 1. i 2. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra ("NN" 45/12, "NN" 50/12, "NN" 97/14 i "NN" 116/17), tj. presliku pravovaljane plovidbene dozvole ili upisnog lista plovila, a u slučaju da ne raspolaže s navedenim, potrebno je priložiti potvrdu o rezervaciji registracijske oznake izdanu od strane lučke kapetanije ili rješenje o imenu plovila izdanu od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture;
  • Priložiti izvornik prethodno izdane dozvole ako se traži promjena podataka iz navedene dozvole.
  • Presliku potvrde ili neke druge javne isprave koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB)(1)
  • Ukoliko podnositelj zahtjeva nije vlasnik plovila potrebno je priložiti punomoć (ovjerenu od strane javnog bilježnika) za zastupanje u postupku ishođenja dozvole, te preuzimanje računa i dozvole
  • Priložiti Punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika u kojoj je određen opunomoćenik za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, ukoliko je vlasnik plovila stranac.

 

(1) U slučaju kad je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u nije ih obvezan za naredne dozvole ponovno dostavljati.

 

Napomena:
Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra uplaćuje se na pisani zahtjev HAKOM-a u trenutku rješavanja zahtjeva. 
 ispiši stranicu